IdeaFX – Online FX, CFD & Crypto Brokerage

Kullanım Koşulları

IdeaFX Market, IdeaFX Market Siteleri'nde size bilgi, içerik, araç, ürün ve hizmetler sunmaktan memnuniyet duyar. Bu hüküm ve koşullar, IdeaFX Market Siteleri ve IdeaFX Market ürün ve hizmetleriyle ilgili önemli açıklamaları ve bilgileri yönetir. IdeaFX Market Sitelerini veya IdeaFX Market tarafından sağlanan hizmetleri kullanımınız bu hüküm ve koşullara tabidir. Bu hüküm ve koşullar siz ve IdeaFX Market arasında bağlayıcı bir anlaşmadır. IdeaFX Market Sitelerini kullanmanız, bu hüküm ve koşulları ve IdeaFX Market Sitelerinde yer alan diğer yasal beyanları kabul ettiğiniz anlamına gelir. IdeaFX Market Sitelerini kullanımınız, IdeaFX Market Sitelerine erişim sağladığınız tarihte yürürlükte olan hüküm ve koşulların versiyonuna tabidir.

Bu hüküm ve koşullar, IdeaFX Market Gizlilik Politikası'na (buraya referans olarak dahil edilmiştir) ve herhangi bir müşteri veya hesap sözleşmesi ve IdeaFX Market Siteleri üzerinde ve aracılığıyla mevcut olan bilgi, içerik, araç, ürün ve hizmetleri kullanımınızı yöneten diğer sözleşmeler dahil olmak üzere sizinle IdeaFX Market arasında imzalanan diğer sözleşmelere ektir.

IdeaFX Market Sitelerinin Kullanımı

IdeaFX Market Sitelerinde sağlanan veya IdeaFX Market tarafından sağlanan bilgiler, IdeaFX Market yazılı olarak ve yalnızca meşru amaçlarla aksini kabul etmediği sürece, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız içindir. IdeaFX Market, bilgilerin herhangi bir yasadışı veya yetkisiz kullanımı için temerrüde düşen herhangi bir ziyaretçi veya müşteriye karşı uygun yasal işlem yapma hakkını saklı tutar. IdeaFX Market Sitelerinde sağlanan herhangi bir bilgi, araç, ürün ve hizmeti yalnızca ülkenizin yürürlükteki yasalarına göre yasal yaştaysanız ve IdeaFX Market ile bağlayıcı bir sözleşme oluşturmaya yetkinseniz kullanabilirsiniz. IdeaFX Market, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, tarafınızdan yapılan herhangi bir gönderiyi reddetme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma veya IdeaFX Market Sitelerindeki bilgilere erişiminizi kısıtlama, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Ayrıca, IdeaFX Market hesabınıza erişimi devre dışı bırakırsa, IdeaFX Market tarafından sağlanan hizmetlere, hesap ayrıntılarına veya hesapta bulunan herhangi bir dosyaya veya diğer içeriğe erişmenizin engellenebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, IdeaFX Market Sitelerinde görüntülenen herhangi bir sakıncalı materyalin farkına varırsanız, IdeaFX Market'i derhal bilgilendirmelisiniz.

Ziyaretçilerin Dağılımı ve Sorumluluğu

IdeaFX Piyasa Sitelerindeki bilgiler, bu tür bir dağıtım veya kullanımın o ülkenin yürürlükteki yasa veya yönetmeliklerine aykırı olacağı herhangi bir ülke veya yargı alanındaki herhangi bir kişiye dağıtılmak veya o kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. IdeaFX Piyasa Sitelerinde atıfta bulunulan hizmetlerin veya yatırımların hiçbiri, bu tür hizmetlerin veya yatırımların sağlanmasının yürürlükteki yerel yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir ülkede ikamet eden kişiler için mevcut değildir. Ziyaretçiler veya müşterilerin (duruma göre) tabi oldukları yürürlükteki yasa veya yönetmeliklerin şartlarını tespit etmek ve bunlara uymak onların sorumluluğundadır. IdeaFX Piyasa Sitelerindeki hiçbir şey, bu tür bir teklif, talep, satın alma veya satışın söz konusu yargı alanının yürürlükteki yasalarına göre yasa dışı olacağı herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir kişiye herhangi bir ürün veya hizmeti satın alma veya satma teklifi olarak değerlendirilmeyecektir.

Yatırım Tavsiyesi Verilmez

IdeaFX Market yasal, vergi, yatırım veya finansal tavsiye vermez ve verme niyetinde değildir. IdeaFX Market Sitelerindeki hiçbir şey, sizinle IdeaFX Market arasında bir güvene dayalı, finansal veya başka bir danışmanlık ilişkisi yarattığı şeklinde yorumlanamaz. Herhangi bir yatırımın, yatırım stratejisinin veya ilgili işlemin kişisel yatırım hedeflerinize, mali koşullarınıza ve risk toleransınıza göre sizin için uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz. Sağlanan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve tamamlanması konusunda kendi araştırmalarınızı yapmalı ve mali durumunuz, hedefleriniz ve amaçlarınız dahil olmak üzere özel durumunuzla ilgili olarak hukuk, vergi veya finans profesyonel danışmanınıza danışmalısınız.

Fikri Mülkiyet

IdeaFX Market Sitelerindeki bilgiler yürürlükteki fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Burada açıkça belirtilmedikçe, IdeaFX Market'in önceden yazılı izni olmadan IdeaFX Market Siteleri'ndeki metin, grafik, video, ses, yazılım kodu, kullanıcı arayüzü tasarımı veya logolar dahil olmak üzere hiçbir materyali değiştiremez, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz veya ticari olarak kullanamazsınız. IdeaFX Market Sitelerindeki tüm materyal ve yazılımlardaki isimleri, logoları, ticari markaları, telif haklarını ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarını (kayıtlı olsun ya da olmasın) kullanma hakkı yalnızca IdeaFX Market veya lisans verenlerine aittir. IdeaFX Market tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilmediğiniz sürece, IdeaFX Market'in herhangi bir ticari markasını, hizmet markasını, ticari adını, logosunu, bu tür markaların, adların veya logoların sahibi veya yetkili kullanıcısı hakkında karışıklığa neden olacak veya neden olacak şekilde kullanmayacaksınız. IdeaFX Market'in telif hakkını veya başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ederseniz veya ihlal etmekle tehdit ederseniz veya IdeaFX Market'in bu tür bir ihlal veya ihlal tehdidi konusunda makul bir şüphesi varsa, IdeaFX Market ile olan ilişkiniz ve düzenlemeleriniz IdeaFX Market tarafından feshedilecek ve IdeaFX Market size karşı yasal işlem başlatma hakkına sahip olacaktır.

IdeaFX Market Sitelerinde verilen başka bir web sitesinin bağlantısına tıklarsanız, IdeaFX Market'in web sitesini, kuruluşu, hizmeti veya ürünü onayladığı, sponsor olduğu veya bunlarla bağlantılı olduğu anlamına gelmez ve bu web sitesi ayrı kullanım şartları ve politikalarına tabi olabilir.

IdeaFX Market Siteleri, üçüncü taraf içeriği hariç olmak üzere, IdeaFX Market tarafından yayınlanan özgün yazarlık eserleridir. IdeaFX Market, çoğaltma, görüntüleme, türev çalışmalar hazırlama veya dağıtma konusunda münhasır haklara sahiptir. IdeaFX Market Sitelerindeki tüm materyal ve yazılımlardaki isimler, logolar, ticari markalar, telif hakları ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları (tescilli olsun ya da olmasın) IdeaFX Market veya lisans verenlerine aittir. IdeaFX Market Siteleri'nde yer alan tüm üçüncü şahıslara ait materyaller, ilgili sahiplerinin izniyle çoğaltılmıştır. İfşa etmeme, IdeaFX Market'e ait fikri mülkiyetin kullanımının kısıtlanması ve IdeaFX Market'in fikri mülkiyetinin kullanımı ile ilgili hükümler, siz ve IdeaFX Market arasındaki ilişkinin sona ermesinden sonra bile geçerli olmaya devam edecektir.

IdeaFX Market Siteleri, üçüncü taraf içeriği hariç olmak üzere, IdeaFX Market tarafından yayınlanan özgün yazarlık eserleridir. IdeaFX Market, çoğaltma, görüntüleme, türev çalışmalar hazırlama veya dağıtma konusunda münhasır haklara sahiptir. IdeaFX Market Sitelerindeki tüm materyal ve yazılımlardaki isimler, logolar, ticari markalar, telif hakları ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları (tescilli olsun ya da olmasın) IdeaFX Market veya lisans verenlerine aittir. IdeaFX Market Siteleri'nde yer alan tüm üçüncü şahıslara ait materyaller, ilgili sahiplerinin izniyle çoğaltılmıştır. İfşa etmeme, IdeaFX Market'e ait fikri mülkiyetin kullanımının kısıtlanması ve IdeaFX Market'in fikri mülkiyetinin kullanımı ile ilgili hükümler, siz ve IdeaFX Market arasındaki ilişkinin sona ermesinden sonra bile geçerli olmaya devam edecektir.

Yasaklanan Yerlerde Geçersizdir

Ürün ve hizmetler de dahil olmak üzere IdeaFX Market Siteleri'ndeki bilgilere dünya çapında erişilebilir olmasına rağmen, IdeaFX Market Siteleri aracılığıyla veya üzerinde tartışılan, atıfta bulunulan, sağlanan veya sunulan tüm özellikler, ürünler veya hizmetler tüm kişiler veya tüm yargı bölgelerinde mevcut değildir veya belirli yargı bölgelerinde kullanım için uygun veya mevcut değildir. IdeaFX Market, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, ürün ve hizmetlerin sağlanmasını ve miktarını sınırlama veya reddetme hakkını saklı tutar.

Üçüncü Taraf İçeriği ve Araştırması

IdeaFX Market, bu tür üçüncü taraf içeriklerini açıkça veya zımnen onaylamaz veya onaylamaz. Üçüncü taraf içeriği yasal, vergi, finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Dikkatiniz yukarıdaki 'profesyonel tavsiye yok' bölümüne çekilmiştir. IdeaFX Market, kullanıcıların veya müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet etmek için doğru ve zamanında bilgi sağlamak için her türlü çabayı gösterirken, ne IdeaFX Market ne de üçüncü taraf içerik sağlayıcıları doğruluğunu, güncelliğini, eksiksizliğini veya kullanışlılığını garanti etmez ve üçüncü taraf web sitelerinde bulunan veya bunlardan temin edilebilen herhangi bir reklam, ürün veya diğer materyaller dahil olmak üzere bu tür içeriklerden sorumlu veya yükümlü değildir. Üçüncü taraf içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır ve IdeaFX Market, IdeaFX Market Sitelerinde bulunan üçüncü taraf içeriği için herhangi bir sorumluluğu özellikle reddeder. Üçüncü taraf içeriğini yalnızca kendi sorumluluğunuzda kullanacaksınız. Üçüncü taraf içerik sağlayıcıları, herhangi bir satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddeder.

Üçüncü taraf içerik sağlayıcıları ve onların ana şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri, hizmet sağlayıcıları, lisans verenleri, yetkilileri, yöneticileri veya çalışanları, üçüncü taraf içeriğinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan, kar kaybı, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan, dolaylı, arızi, alt veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, söz konusu taraf bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır.

Bilgilerin Doğruluğu

IdeaFX Market, IdeaFX Market Sitelerindeki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü çabayı göstermiş olsa da, IdeaFX Market Sitelerindeki bilgi ve içerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve yalnızca bağımsız yatırım kararları vermenize yardımcı olmak amacıyla sağlanır. IdeaFX Market, IdeaFX Market Siteleri'ndeki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için makul önlemleri almıştır. Bununla birlikte, IdeaFX Market doğruluğunu garanti etmez ve doğrudan veya dolaylı olarak içerikten veya IdeaFX Market Sitelerine erişememenizden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan, IdeaFX Market Siteleri aracılığıyla gönderilen herhangi bir talimat veya bildirimin iletilmesinde veya alınmasında herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. IdeaFX Piyasa Siteleri'ndeki tüm içerik yalnızca yayınlandığı veya belirtildiği tarih itibariyle sunulur ve sonraki piyasa olayları veya başka nedenlerle değiştirilebilir. Buna ek olarak, tarayıcınızın önbellek ayarlarını değiştirerek içeriğin size ulaştığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Yasaklı Kullanımlar

Tüm sunucular sınırlı kapasiteye sahip olduğundan ve birçok kişi tarafından kullanıldığından, IdeaFX Market Sitelerini herhangi bir IdeaFX Market sunucusuna veya herhangi bir IdeaFX Market sunucusuna bağlı herhangi bir ağa zarar verecek veya aşırı yük getirecek şekilde kullanmamalısınız. IdeaFX Market Sitelerini, başka herhangi bir tarafın IdeaFX Market Sitelerini kullanımına müdahale edecek şekilde kullanmamalısınız.

Garantilerin Hariç Tutulması

IdeaFX Market, IdeaFX Market sitelerindeki bilgiler veya hizmetleri sağlarken verilen bilgiler hakkında, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir açık veya zımni garanti vermez. IdeaFX Market siteleri size "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sunulmaktadır ve IdeaFX Market, IdeaFX Market sitelerindeki bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini veya yazılımdaki herhangi bir kusur veya yanlışlığın veya hatanın düzeltileceğini garanti etmez.

IdeaFX Market, IdeaFX Market sitelerinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmez. IdeaFX Market ayrıca IdeaFX Market sitelerinin kullanımından elde edilen sonuçların doğru veya güvenilir olacağına veya IdeaFX Market siteleri aracılığıyla satın aldığınız veya elde ettiğiniz herhangi bir ürün, hizmet, bilgi veya diğer materyalin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağına dair hiçbir garanti vermez. IdeaFX Market, kişisel ve hassas kişisel bilgileri güvenli ve gizli tutmamanızın bir sonucu olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp veya zarardan (sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir şekilde) sorumlu olmayacaktır.

Garanti ve Sorumlulukların Reddi

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, IdeaFX Market herhangi bir dolaylı, arızi, doğrudan veya dolaysız zarardan (kar kaybı, ticari kayıplar veya IdeaFX Market sitelerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin ve üçüncü taraf içeriğinin kullanımından veya kullanım kaybından, rahatsızlıktan veya gecikmeden kaynaklanan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır. Bu, IdeaFX Market'e bu tür zararların veya kayıpların olasılığı konusunda tavsiyede bulunulmuş olsa bile geçerlidir, yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, IdeaFX Market'in doğrudan kontrolünün olmadığı bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp için IdeaFX Market size veya başka birine karşı (sözleşme kapsamında olsun veya olmasın (ihmal dahil) veya başka bir şekilde) sorumlu olmayacaktır, buna elektroni̇k veya mekani̇k eki̇pman veya i̇leti̇şi̇m hatlarindaki̇ (telefon, kablo ve i̇nternet dahi̇l) arizalar, yetki̇si̇z eri̇şi̇m, vi̇rüsler, hirsizlik, operatör hatalari, şi̇ddetli̇ veya olağanüstü hava koşullari (sel, deprem veya di̇ğer doğal afetler dahi̇l), yangin, savaş, ayaklanma, terör eylemi̇, i̇syan, i̇ş anlaşmazliği ve di̇ğer i̇şçi̇ sorunlari, kaza, aci̇l durum veya hükümet eylemleri̇ dahi̇ldi̇r.

Sorumluluğun veya arızi ya da dolaylı zararların sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermeyen bir eyalette, ülkede veya yargı alanında yaşıyorsanız, bu sınırlamaların ve istisnaların bir kısmı veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir.

Tazminat

IdeaFX Market Sitelerini veya IdeaFX Market tarafından sağlanan hizmetleri kullanmanızdan veya Gizlilik Politikasını veya hüküm ve koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm yükümlülükler, talepler zararlar ve masraflar için IdeaFX Market'i, ana şirketlerini, iştiraklerini, lisans sahiplerini ve ilgili yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Tazmin edilen herhangi bir taraf, masrafları kendisine ait olmak üzere, sizin tarafınızdan tazminata tabi olan herhangi bir konunun savunmasına katılabilir ve bu tür bir iddianın savunmasında söz konusu tarafla işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

Gizlilik Politikası

IdeaFX Market Siteleri aracılığıyla size veya sizin adınıza iletilen herhangi bir talimat veya iletişimin kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul ve beyan edersiniz. IdeaFX Market'in sizin tarafınızdan veya sizin adınıza IdeaFX Market'in iyi niyetle sizin tarafınızdan usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine inandığı herhangi bir temsilci veya aracı tarafından verildiğine inandığı IdeaFX Market'e verilen herhangi bir talimata güvenmesine ve bu talimata göre hareket etmesine ve tam yetkili ve sizin için bağlayıcı olarak muamele etmesine rıza gösterir ve IdeaFX Market'i yetkilendirirsiniz. IdeaFX Market Sitelerinde bulunan Gizlilik Politikası tüm kullanıcılar ve müşteriler için geçerlidir ve referans olarak IdeaFX Market Sitelerinin kullanım şartları ve koşulları olarak buraya dahil edilmiştir. IdeaFX Market'in sizi tanımlamak için hesap numaranıza ve/veya şifrenize güvenme hakkına sahip olduğunu ve bu bilgileri sizin tarafınızdan usulüne uygun olarak yetkilendirilmemiş hiç kimseye ifşa etmeyeceğinizi kabul ve beyan edersiniz.

Fesih İşlemi

IdeaFX Market, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, IdeaFX Market Siteleri'nin tamamına veya herhangi bir kısmına erişiminizi önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle kısıtlama, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. IdeaFX Market, önceden haber vermeksizin herhangi bir özelliğin, veri tabanının, bilginin veya içeriğin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere IdeaFX Market Siteleri'nin tümünü veya herhangi bir yönünü herhangi bir zamanda değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Fesih durumunda, artık IdeaFX Market Sitelerine erişim yetkiniz yoktur ve IdeaFX Market Sitelerinden indirilen materyallerle ilgili olarak size getirilen kısıtlamalar, bu hüküm ve koşullarda belirtilen sorumluluk reddi ve sınırlamaları geçerliliğini koruyacaktır. IdeaFX Market ile olan ilişkinizi, IdeaFX Market'teki hesabınızı kapatarak istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Aksi kararlaştırılmadıkça, bu hüküm ve koşullar ve bunların uygulanması, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Mauritius yasalarına tabidir ve birleşme, konsolidasyon veya başka bir şekilde IdeaFX Market haleflerinin ve devralanlarının yararına olacaktır. Bu durum, Mauritius'ta veya başka bir yerde ikamet etmenize veya IdeaFX Market ile iş yapmanıza bakılmaksızın geçerlidir. Bir anlaşmazlık geçerli bir tahkim maddesine tabi olmadıkça, Mauritius'ta bulunan mahkemelerin yargı yetkisine başvurmayı geri dönülmez bir şekilde kabul edersiniz ve işbu vesileyle, buradaki yerin uygunluğuna veya uygunluğuna veya benzer gerekçelere ilişkin herhangi bir itirazdan feragat edersiniz.

Bu hüküm ve koşullardan memnun değilseniz, tek ve münhasır çözüm yolunuz IdeaFX Market Sitelerini kullanmayı bırakmaktır.